MB070613News from Vlaamse Overheid: Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 14, 21 en 27 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, Belgisch Staatsblad, N° 163, 07 juni 2013 - blz. 36101

click here to search the publication