Activiteitenverslag ahovos 2012Abstract

Het activiteitenverslag bevat de meest in het oog springende trends, feiten en realisaties van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) in 2012.

Click here to download the publication