Laaggeschoolden 2013Abstract

In de tweede editie van ‘Kansengroepen in Kaart’ over de laaggeschoolden op de Vlaamse arbeidsmarkt wordt een evolutie geschetst van de belangrijkste indicatoren zoals de werkzaamheid en de werkloosheid. Er wordt ook een overzicht gegeven van de oorzaken van hun precaire arbeidsmarktsituatie.

Click here to download the publication