Persbericht Kabinet Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel - Dinsdag 7 januari 2014

Permanente interministeriële conferentie onderwijs geeft concrete invulling aan nieuw België

De onderwijsministers van de 3 gemeenschappen in ons land ondertekenden vandaag het samenwerkingsprotocol voor een nieuwe permanente interministeriële conferentie onderwijs. Hiermee geven Pascal Smet, Marie-Martine Schyns en Olivier Paasch gestalte aan het nieuwe België.

Vanuit hun eigen autonomie stemmen de gemeenschappen af over onderwijsdossiers, internationale samenwerking en onderwijsvernieuwing. Daar waar wenselijk kunnen ze hun beleid op elkaar afstemmen. Het belang van de permanente interministeriële conferentie werd vandaag onderstreept op het koninklijk paleis. Koning Filip ontving er de drie onderwijsministers voor de eerste werkvergadering van de conferentie.
 
De vergadering van vanmorgen leverde een akkoord op over de uitwisseling van taalleerkrachten.  Er is nu een heldere regeling over financiële tegemoetkomingen bij het woon-werkverkeer van taalleerkrachten die in een andere gemeenschap lesgeven. Vlaamse leraars Nederlands kunnen zo makkelijker Nederlandse les geven in Franstalige en Duitstalige scholen net als het voor Frans- en Duitstalige leerkrachten eenvoudiger wordt om Frans en Duits te geven in Nederlandstalige scholen.
 
De onderwijsministers vergaderen minstens elk semester. Het is de minister die op moment van de vergadering ons land vertegenwoordigt bij de Europese Unie  die de permanente conferentie voorzit. Naast het roterend voorzitterschap wordt de autonomie van elke gemeenschap uiteraard behouden.
 
De verschillende gemeenschappen zijn het er over eens dat onderwijsvernieuwing hoog op de agenda zal staan. Vanuit Frans- en Duitstalige hoek wordt uitgekeken hoe Vlaanderen het masterplan voor de hervorming van het secundair onderwijs verder uitrolt.

“Mijn collega-ministers toonden veel interesse in onze hervorming. We zullen er tijdens de komende vergaderingen zeker verder op doorgaan.”, zegt Pascal Smet. ”Verder ben ik zeer blij dat we de troeven van ons meertalig land uitspelen met de uitwisseling van native speakers voor taalvakken. Deze interministeriële conferentie geeft concrete invulling aan het samenwerkingsfederalisme van het nieuwe België” aldus de Vlaamse onderwijsminister.

Bron : http://onderwijs.vlaanderen.be/nieuws/2014/01-07-uitwisseling-taalleerkrachten.htm