VDAB"Dat VDAB er enkel is voor laaggeschoolde werkzoekenden, klopt totaal niet. Ook voor vrije beroepen kan VDAB heel wat betekenen. Ons samenwerkingsakkoord zal dit nog verder versterken", zeggen Jan Sap, secretaris-generaal van de Federatie Vrije Beroepen en Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van VDAB.
 
De cijfers
Vorig jaar bevatte de VDAB-databank gemiddeld 9.607 werkzoekende vrije beroepen per maand. Daarnaast plaatsten zo'n 20.000 vrije beroepen een vacature, waarvan 8 op 10 werd ingevuld. De Federatie Vrije Beroepen en de VDAB ondertekenden vandaag een samenwerkingsovereenkomst. Via het akkoord willen beide organisaties samenwerken om vrije beroepen te ondersteunen op het vlak van aanwerving, opleiding en ontslag.
 
Vrije beroepen
“Vrije beroepen zijn steeds grotere werkgevers. Elk jaar creëren ze ruim 7.000 banen. Personeelsbeleid wint meer aan belang”, aldus Jan Sap.
Vrije beroepen zijn: landmeter, arts, jurist, boekhouder, ...
 
 De afspraken
Het samenwerkingsakkoord tussen VDAB en de Federatie Vrije Beroepen voorziet in elke provincie een VDAB-accountmanager die het aanspreekpunt vormt voor vrije beroepen op het vlak van aanwerving, opleiding of ontslag van werknemers en de dienstverlening van VDAB bekend maakt. Daarnaast komt er een workshop in elke provincie over HRM in het vrije beroep, een webleercursus voor administratief medewerkers over vakterminologie in de advocatuur, gaan beide organisaties hun websites maximaal koppelen, wisselen ze informatie uit en verspreiden ze geanonimiseerde cv's.
 
Over VDAB en de Federatie Vrije Beroepen
VDAB heeft als kernopdracht om vraag en aanbod op de Vlaamse arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen. VDAB richt zijn dienstverlening zowel naar ondernemingen als naar burgers.
De Federatie Vrije Beroepen is een interprofessionele organisatie voor vrije beroepen en heeft tot doel de belangen van de vrije beroepen te behartigen, te bestuderen, te ontwikkelen en te verdedigen, zowel op economisch, sociaal, cultureel als maatschappelijk vlak. De Federatie Vrije Beroepen wil de vrije beroepen verenigen, informeren en adviseren.

Bron http://www.vdab.be/nieuws/pers/2014/%E2%80%9Cook-voor-vrije-beroepen-kan-vdab-heel-wat-betekenen%E2%80%9D