arbeidsmarktbalans november 2014Abstract

De daling van de jeugdwerkloosheid sinds midden 2014 en de vrij sterke vacaturemarkt zijn positieve signalen, maar het is te vroeg om van een echte kentering te spreken. De totale werkloosheid blijft nog licht toenemen, de werkgelegenheid groeit nauwelijks. Een projectie voor 2015 laat vermoeden dat de werkloosheid in de loop van 2015 eerder zal stagneren dan dalen. De jeugdwerkloosheid kan wel verder dalen bij een aantrekkende conjunctuur en een vlottere ‘generatiewissel’, de vervanging van ‘oud’ door ‘jong’.

Met bijna 5 miljoen jonge werkzoekenden zet Europa sterk in op de jongeren via de ‘Youth Guarantee’. VDAB zal hiervoor het bestaande Jeugdwerkplan optimaliseren en versterken. Hierin passen ook de projecten om de NEET-jongeren te bereiken die niet aan het werk zijn, geen onderwijs of opleiding volgen of niet begeleid worden.

Click here to download the publication