VET in country 2013 NLAbstract

Dit landverslag maakt deel uit van een reeks verslagen over beroepsonderwijs en –opleiding die werden opgesteld voor iedere EU-lidstaat, Noorwegen en IJsland door leden van ReferNet, een netwerk dat werd uitgebouwd door Cedefop (Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding).
De in dit verslag uitgebrachte meningen zijn niet noodzakelijk die van Cedefop.
Wij wensen u erop attent te maken dat alle ReferNet-verslagen dezelfde structuur volgen en beschikbaar zijn op: http://www.cedefop.europa.eu/EN/Information-services/vet-in-europe-country-reports.aspx

De voorbereiding van dit verslag werd medegefinancierd door de Europese Unie.


Click here to download the publication