VDABonderzoekt nr5Abstract

Deze editie bevat enkele resultaten van analyses die de langetermijndynamiek in de werkloosheid op individuele basis in kaart pogen te brengen.

Uit onderzoek naar de langetermijndynamiek van de werkloosheid blijkt dat ongeveer een derde van de onderzochte personen relatief vaak afwisselt tussen 'werkloos zijn' en 'niet werkloos zijn', terwijl 16% gedurende het volledig onderzoek nooit van toestand is veranderd.

Deze verschillen houden onder andere verband met leeftijd en scholing.

Click here to download this publication.