OnderwijsspiegelAbstract

Het jaarverslag van de onderwijsinspectie bestaat uit drie delen. Het eerste deel gaat over de kernopdracht van de onderwijsinspectie en bevat een overzicht van en toelichting bij het aantal doorlichtingen, opvolgingsdoorlichtingen en paritaire colleges tijdens het schooljaar 2011-2012. Deel twee zet enkele onderzoeken in de kijker, onder meer over het stelsel van leren en werken en de aanvangsbegeleiding van de beginnende leraar. Deel drie ten slotte geeft een woordje uitleg bij enkele andere opdrachten van de onderwijsinspectie: het advies bij de toekenning van een getuigschrift basisonderwijs aan leerlingen van het buitengewoon basisonderwijs, het advies bij programmatieaanvragen, de controles van het huisonderwijs en de driejaarlijkse controle van de projecten kunstinitiatie.

Click here to download this publication.