redacteur web 

Bruxelles Formation is de Franstalige openbare instelling voor beroepsopleiding in Brussel.

Bruxelles Formation beheert onder andere de nationale coördinatie van het netwerk ReferNet Belgium voor het Cedefop, het Europees Agentschap voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding. Dit netwerk bestaat uit alle Belgische openbare aanbieders van onderwijs en beroepopleiding; hij is verandwoordelijk voor diverse opvolgingsactiviteiten in het kader van de Europa 2030-strategie voor onderwijs en opleiding, maar ook voor het opstellen van rapporten, onderzoeken of thematische artikelen.

Elk jaar voorziet het actieplan van ReferNet in het voortbrengen van een aantal werken waaronder:
• “National news on VET” van ongeveer één pagina, over de actualiteit van het onderwijs en de beroepsopleiding in België - minimum 3/jaar. (zie enkele voorbeelden op http://www.cedefop.europa.eu/en/country-data/belgium)
• Thematische artikelen waarvan de onderwerpen worden opgelegd door Cedefop (zie onze website http://www.refernet.be en de website van Cedefop http://www.cedefop.europa.eu/en/country-data/belgium) – 1 à 2 per jaar.
Teneinde haar te ondersteunen bij het voortbrengen van deze artikelen en/of nieuwsitems, is de coördinatie van ReferNet België momenteel op zoek naar redacteurs/redactrices die geïnteresseerd zouden zijn in een samenwerking om dit soort teksten te realiseren en die bereid zouden zijn om deel uit te maken van een aanwervingsreserve die zal samengesteld worden op basis van de ontvangen kandidaturen.

Voor haar opdrachten zal de coördinatie van ReferNet België één van de redacteurs van deze reserve selecteren via een aanbesteding die aan elk van hen zal gericht worden.

De coördinatie van ReferNet België verbindt er zich toe om het detail van de richtlijnen die zijn uitgegeven door Cedefop alsook alle brondocumenten die nodig zijn voor het schrijven van een artikel of een nieuwsitem ter beschikking te stellen van de geselecteerde redacteur/redactrice. Er zal bovendien een support team ter beschikking staan voor het herlezen van de ontwerpteksten en voor de afwerking daarvan.

Een samenwerking met iemand die afkomstig is van de andere taalgemeenschap is te overwegen voor een betere analyse van de specifieke culturele of sociologische aspecten die eigen zijn aan elke gemeenschap.

De modaliteiten inzake timing en samenwerking met de coördinatie zullen bij elke bestelling nader bepaald moeten worden met de inschrijver.

Een goede kennis van de onderwijs- en opleidingssystemen en van de arbeidsmarkt in België of een bewezen ervaring in onderwijs, opleiding en/of beroepsopleiding in België vormen pluspunten.

Een goede schriftelijke kennis van het Frans, van het Nederlands en/of het Engels is verder wenselijk: de ondersteunende documenten die door het geheel van onze partners en Cedefop verstrekt worden, zijn opgesteld in één van deze drie talen. De af te leveren teksten zullen opgesteld mogen worden in het Frans of in het Nederlands maar zullen na goedkeuring van de definitieve versie in het Engels aan Cedefop moeten afgeleverd worden. De nationale coördinatie zorgt voor de vertaling in het Engels.

Indien dit samenwerkingsvoorstel u interesseert, gelieve ons dan een gedetailleerde prijsofferte over te maken met vermelding van de volgende posten:
• Tarief voor het schrijven van een nieuwsitem van ongeveer 1 pagina (+/- 500 woorden)
• Tarief voor het schrijven van een artikel van 12 to 15 pagina’s

Gelieve eveneens uw CV bij te voegen en een portfolio van gelijkaardige artikelen en/of andere teksten die u al gerealiseerd hebt, en dit vóór maandag 14 Juni 2021. Uw offertes zullen per e-mail verzonden moeten worden naar:
• Mevrouw Mélanie Drapeau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• Mevrouw Anna Karno (in kopie) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wij blijven te uw beschikking voor alle eventuele bijkomende informatie.
Het ReferNet Belgium coördinatieteam.