Advies over het actieplan mobiliteit 2013Abstract

Met het actieplan mobiliteit speelt minister Smet in op het Europese voornemen dat tegen 2020 20% van studenten moet afstuderen met een buitenlandse studie-ervaring. De minister werd hiertoe aangezet door de motie van aanbeveling over de hervorming van het hoger onderwijs van 8 juli 2010, waarin het Vlaams Parlement aanbeveelt de mobiliteit van studenten en docenten verder aan te moedigen met het oog op het behalen van de Europese doelstelling. In het advies gaat de VLOR na of het actieplan aan de verwachtingen van het werkveld voldoet.

Click here to download the publication