schoolverlaters2012Abstract

In het schoolverlatersrapport worden pas afgestudeerden in Vlaanderen een jaar lang gevolgd worden in hun zoektocht naar een eerste job.

Wat houdt het in?

De studie beantwoordt de belangrijke vraag naar de tewerkstellingskansen die de verschillende studierichtingen bieden en geldt ondertussen als een referentiewerk voor iedereen die op het punt staat een studiekeuze te maken.

Door koppeling met gegevens van het departement onderwijs en Syntra worden alle schoolverlaters opgevolgd, dus ook degenen die zich niet bij VDAB inschrijven. Hierdoor wordt een zeer nauwkeurig totaalbeeld van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt verkregen.

De studie bevat ook heel wat praktische infolinks naar onder andere onderwijsaanbod, studietoelagen, kinderbijslag, solliciteren, wachttijden en uitkeringen.

De studie bevat de basisresultaten. Via een interactieve online toepassing kan je ook detailgegevens per studierichting bekijken.

Click here to download the publication