Advies over het voorstelAbstract

Met de invoering van de BaMa-structuur in het hoger onderwijs werd gekozen voor het behoud
van de oorspronkelijke duur van de opleidingen. Het merendeel van de opleidingen had voordien
een nominale studieduur van 4 jaar (2 jaar kandidaat – 2 jaar licentiaat). Deze opleidingen
namen in de BaMa een 3 + 1-structuur aan: een bachelor van 180 studiepunten, gevolgd door
een master van 60 studiepunten. Opleidingen die voor de hervorming 5 jaar in beslag namen,
kregen een master van 120 studiepunten toebedeeld. Gaandeweg groeide echter de vraag van
opleidingen met een master van 60 studiepunten om uit te breiden naar een master van 120
studiepunten, verspreid over twee academiejaren. De argumentatie hiervoor is dat (1) het
invoeren van masters van 120 studiepunten een internationale trend is. Een uitbreiding naar
120 studiepunten verhoogt de internationale vergelijkbaarheid van de Vlaamse masters; (2) zo
meer ruimte gecreëerd wordt voor internationalisering, een praktijkcomponent, de mogelijkheid
tot specialisatie en het beter onderbouwen van de masterproef. Voor een aantal opleidingen ging
de overheid in op de vraag tot uitbreiding. Zo werden de masters in de wetenschappen en
biomedische wetenschappen reeds vanaf 2007-2008 van 60 naar 120 studiepunten gebracht...

Click here to download the publication